Operator date cu caracter personal

Politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

Departamentul Marketing

I. Scopul

Scopul acestei proceduri este acela de a garanta securitatea informațiilor cu caracter personal operate de către site-ul decenu.eu, în continuare denumită ca și Operator, prin intermediul Departamentului de Marketing. Totodată, procedura protejează dreptul la viață intimă, familială și privată a persoanelor ale căror date sunt prelucrate de Operator.

II. Tipul de date prelucrate

Operatorul nu folosește date personale ale persoanelor care nu și-au dat acordul inițial pentru acest lucru. Datele personale prelucrate de Operator pot să aparțină atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Informațiile se încadrează în următoarele categorii: nume, prenume, adrese de email, adresă fizică, număr de telefon, denumire firmă, CUI firmă, Nr. Reg. Comerțului, adresa sediului social.

III. Scopul de prelucrare a datelor

Operatorul prelucrează aceste date în scopuri de Marketing, Comunicare și Vânzare. Persoanele își oferă de bunăvoie datele personale cu scopul de a primi newslettere periodice de la Operator sau pentru a comanda anumite produse de pe site-ul acestuia și pentru a primi factura fiscală aferentă pentru acestea.

IV. Securitatea și confidențialitatea datelor

Datele prelucrate de Operator sunt stocate într-o bază de date computerizată proprie, la care au acces doar angajații Departamentului de Marketing a Operatorului sau firma care colaborează cu Operatorul pentru desfășurarea activităților de Marketing și Publicitate, conform unui contract stabilit. Operatorul își ia angajamentul să nu înstrăineze niciunei alte părți aceste informații și să nu le folosească în alte scopuri decât cele stipulate mai sus. Securitatea datelor este asigurată prin intermediul parolelor sistemului informatic și lipsa accesului extern la baza de date.

V. Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate și/sau prelucrate

V.1. Dreptul de a fi informat

Persoanele oferă în scris sau verbal datele personale către Operator, în deplină cunoștință a acestei acțiuni. Scopul prelucrării lor este specificat de Operator atât în mediul online cât și în mediul offline, iar toate persoanele care își oferă de bunăvoie informațiile sunt informate cu privire la scopul acestora.

V.2. Dreptul de intervenție asupra datelor

Orice persoană are dreptul să obțină, la cerere și în mod gratuit, acces la propriile informații din baza de date a operatorului, cu scopul de a le modifica și/sau actualiza. Cererea poate fi adresată atât în scris, pe adresa de email a operatorului, cât și verbal. Operatorul se obligă să efectueze în cel mai scurt timp modificările cerute de către persoana în cauză.

V.3. Dreptul de opoziție

Persoanele vizate au dreptul de a refuza folosirea datelor lor personale în scopurile specificate de către Operator, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție prelucrarea informațiilor respective va înceta imediat.

V.4. Dreptul de a se adresa justiției

Orice persoană vizată va avea dreptul legal de a se adresa cu plângeri autorității de supraveghere cu scopul de a-și apăra orice fel de drepturi garantate de lege, dacă acestea au fost încălcate. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal efectuată ilegal se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.